Menu serwisu
Alternatywy 4

SŁOWNIK SERIALOWYCH HASEŁ wróć do listy »

Bierdiajew

Wybitny rosyjski filozof prawosławny pochodzenia arystokratycznego (1874 - 1948), zesłany do Wołogdy za działania w ruchu socjalistycznym. Po wydaleniu z ruchu mieszkał w Berlinie, a potem w Paryżu. Brał udział we francuskim życiu intelektualnym, a w latach 1926-39 redagował pismo Put. Tam całkowicie zmienił swój światopogląd - od tej pory stał się człowiekiem głęboko religijnym, choć dalekim od fanatyzmu. Autor ponad 40 książek i kilkuset artykułów napisanych bardzo dobrym pod względem literackim stylem. W jego myśli wiara chrześcijańska łączy się z wnikliwą,głęboką, jasno przedstawioną, rozumiejącą i tolerancyjną krytyką wszystkich właściwie ustrojów społecznych.Od wielu innych myślicieli rosyjskich odróżnia go zupełny brak rosyjskiego nacjonalizmu, odważny krytycyzm wobec Rosji i cerkwi prawosławnej oraz ciepły, uniwersalistyczno-chrześcijański stosunek do przedstawicieli wszystkich narodów i warstw społecznych.

lista haseł »»