Menu serwisu
Alternatywy 4

SŁOWNIK SERIALOWYCH HASEŁ wróć do listy »

Bohdan Poręba - ZP Grunwald

Polski reżyser filmowy i teatralny, urodzony w Wilnie w rodzinie o tradycjach niepodległościowych, polityk narodowy, przed 1989 działacz PZPR a także Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Polskiej, członek Patriotycznego Ruchu Ocalenia Narodowego a w kwestii Stanisława Barei był przede wszystkim współzałożycielem, jednym z ideologów i przewodniczącym Zjednoczenia Patriotycznego "Grunwald". (zobacz hasło: Bitwa pod Grunwaldem).

Było to stowarzyszenie polityczne o charakterze narodowo-lewicowym, które z poparciem części władz PZPR pod przykrywką patriotyzmu szerzyło hasła antysemickie i wrogie opozycji demokratycznej, zdobywając np. wpływy w części zakładów pracy i w branżowych związkach zawodowych. W szczytowym okresie do "ZP Grunwald" należało około 1200 osób, w tym wielu wojskowych i oficerów MO. Stowarzyszenie wydawało comiesięczny biuletyn "Grunwald" oraz książki, które nierzadko były fałszywkami udającymi druki "drugiego obiegu".

Po 1989 część jego działaczy pozostających aktywnymi politycznie związała się z różnymi odłamami ruchu narodowego, partią X Stana Tymińskiego, a później z Samoobroną.

W latach 90 Bohdan Poręba współpracował m.in. z Andrzejem Lepperem, startował nawet w wyborach do Sejmu z listy jego partii. Działał w krakowskim Stowarzyszeniu "Nie dla Unii Europejskiej", był współproducentem i reżyserem klipów antyunijnych o kontrowersyjnym akcencie antyniemieckim.

Aktualnie sporadycznie pisuje różnego rodzaju felietony w "Myśli Polskiej", "Tygodniku Ojczyzna" i "Naszym Dzienniku".

lista haseł »»