Menu serwisu
Alternatywy 4

SŁOWNIK SERIALOWYCH HASEŁ wróć do listy »

Porozumienie w Jastrzębiu

Jedno z trzech porozumień określanych mianem "porozumień sierpniowych" zawartych przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980 roku, uważane dziś za kamień węgielny przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, które nastąpiły 10 lat później. Ostatnie porozumienie zostało podpisane w Jastrzębiu 3 września 1980 roku o godzinie 5:00. Protokół gwarantował realizację postulatów Porozumień Gdańskich i Szczecińskich, postulatów załóg strajkujących dotyczących spraw branżowych, płacowych i socjalno-bytowych, wprowadzenia od 1 stycznia wszystkich wolnych sobót i bezwzględnego przestrzegania zasady dobrowolności pracy w dniach ustawowo wolnych.

lista haseł »»