Menu serwisu
Alternatywy 4

SŁOWNIK SERIALOWYCH HASEŁ wróć do listy »

Brajtszwanc

Breitschwanz - breit (szeroki); Schwanz (ogon). Można zatem mniemać, że ten gatunek gołębia charakteryzuje się szerokim ogonem, ponieważ w tym przypadku zapewne nie chodzi o wysoko cenione futra z nienarodzonych owiec karakułowych określanych właśnie mianem brajtszwanc.

lista haseł »»