Menu serwisu
Alternatywy 4

DIALOGI

Dialogi tutaj zamieszczone zostały spisane ze słuchu na podstawie pierwszej ośmiopłytowej kolekcji DVD serialu, która ukazała się na rynku w 2002 roku wraz z czasopismem DVD Video Magazyn. W związku z powyższym, w niektórych scenach występują braki wynikające z niemożności właściwego odsłuchania fragmentu danego dialogu. Te wynikają zaś najczęściej ze złej jakości dźwięku, typowej dla polskich filmów z tamtego okresu.

 

Braki te opatrzono linkiem, za pomocą którego można wypełnić specjalny formularz i wstawić brakujące kwestie. Wszystkich, którym się wydaje, że wiedzą co w nich powinno się znaleźć, zapraszamy do skorzystania z tej opcji. Za wszystkie sugestie, poprawki, komentarze będziemy bardzo wdzięczni.

 

Wszystkie dialogi zostały podzielone na odcinki oraz na dane sceny. Podział taki nie jest zapewne zgodny ze scenariuszem i został ustalony na potrzeby prezentacji na naszej stronie internetowej.

 

W górnej części widoczne są przyciski reprezentujące odcinki. Po kliknięciu rozwija się lista dialogów w ramach wybranego odcinka. Dodatkowo przygotowana została specjalna wyszukiwarka dialogów, która znajduje się w lewym menu. Można w niej wpisać szukane słowo lub tekst oraz zawęzić szukanie do danej postaci głównej, roli drugoplanowej oraz epizodycznej. Można także wybrać konkretny odcinek serialu.

 

Po wybraniu danego dialogu, w górnej części znajduje się specjalne menu z następującymi ikonkami, które mają określone działanie:

 

| - wyłącz / włącz ikonkę postaci

| - wyłącz / włącz didaskalia

| - wyłącz / włącz fotografie

Miłej lektury!