Menu serwisu
Alternatywy 4

Sto twarzy Anioła

"Roman nie był aktorem charakterystycznym ani amantem. Dla niego najtrafniejsze wydaje się określenie »aktor ekspresyjny«, który posługiwał się nierealistycznymi środkami wyrazu. Był aktorem kreacyjnym, który nie odtwarzał, ale stwarzał postać".

Filip Bajon