Menu serwisu
Alternatywy 4

DIALOGI

"Towarzysz z nagłówków gazet" (00:35:13)

Towarzysz Winnicki wychodzi po schodach. Mija schodzącego z góry Furmana.
Jan Winnicki Dzień dobry sąsiadowi.  
  Docent mija bezwiednie Winnickiego, po czym przygląda się na zmianę, raz jemu, raz zdjęciu w gazecie. Wybiega z powrotem do góry obok idącego Winnickiego i jak gdyby nigdy nic ponownie schodzi, by móc przywitać się z nowym, jakże poważanym sąsiadem tak, jak przystało.  
Zenobiusz Furman zdejmując kapelusz - Moje uszanowanie drogiemu sąsiadowi.  
Jan Winnicki Dzień dobry.