Menu serwisu
Alternatywy 4

DIALOGI

"Przemówienie Anioła" (00:45:43)

Przed blokiem zgromadzeni lokatorzy. Na górce przed wejściem, obok przykrytej płótnem tablicy stoi Anioł.
Stanisław Anioł Na naszej ulycy świeci dziś słońce! - mówi Sofronow. Dlatego też w imieniu kolektywu lokatorskiego chciałbym złożyć wyrazy szczerej wdzięczności towarzyszowi Winnickiemu, że wielkodusznie zgodził się przeciąć symboliczną wstęgę tej naszej uroczystości. W pierwszym rzędzie nieprawdaż chciałem podziękować panu Kotkowi, który dał nam przykład obywatelskiej postawy, załatwiając wykonanie tej wspaniałej tablicy według mojego skromnego projektu.
  Rozlegają się brawa. Winnicki przecina sznurek, którym obwiązana jest tablica.
Stanisław Anioł Proszę państwa. Chciałem państwu w tej chwili nieprawdaż przedstawić ideę tej tablicy, która może stanowić istotny przełom w tradycji pozdrawiania. I może również stanowić przykład oszczędności i gospodarności. Proszę państwa, na przykład zechce przyjechać obejrzeć nasz dom naczelnik dzielnicy, prawda. Co my robimy? Robimy tak! (Na tablicy pojawia się napis: "Witamy gospodarza dzielnicy gorąco".) I już. Ja tu mam jeszcze przygotowane dwie tablice proszę państwa. (Dolna, ruchoma część tablicy odsłania tym razem: "witamy gospodarza stolicy z szacunkiem".) Stolycy i proszę państwa kraju. (Napis: "witamy gospodarza kraju serdecznie".) No. I w ten sposób proszę państwa nieprawdaż, jesteśmy że tak powiem przygotowani, jeżeli można to tak powiedzieć, na najlepsze. A teraz na razie, żeby to tak głupio nie wyglądało, robimy tak! (Na tablicy zgromadzonym jawi się napis: "Witamy gospodarza domu ul. Alternatywy 4". Trzeba zaznaczyć, że słowo "domu" zawarte jest pomiędzy dwoma serduszkami. Po prezentacji tablicy oczywiście rozlegają się brawa.)